Sorter

Här hittar du en sammanställning av egennamnade (men ej formellt registrerade) svenska sorter. För att få finnas med på den här listan så måste sorten vara stabil, detta kontrollerar man genom att ta en stickling i tre omgångar. Observera att den här listan är under uppbyggnad och absolut inte komplett.

En sida med fler sorter än dom svenska egennamnade kommer eventuellt senare.

E

F

L

R

S