Beskärning

Varför beskära?
Vissa palettbladssorter är väldigt bra på att på eget initiativ förgrena sig och då kan det vara onödigt att beskära dom (om man inte vill ha sticklingar). Andra sorter lägger mycket mer fokus på att växa uppåt än att skapa sidogrenar och kan då bli lite väl smala. När man kapar av en stam eller gren så kommer den att sluta växa uppåt där man har kapat av den men man stimulerar samtidigt plantan att skapa nya skott/sidogrenar (eller lägga växtkraft på dom som redan finns) vid dom bladfästen (dom små utbuktningarna där det sitter eller har suttit blad) som är närmast snittytan. Man kan alltså stimulera en planta att bilda sidogrenar och bli buskigare genom att beskära den, men det är absolut inget måste, det beror helt på hur man vill att plantan ska se ut.

Hur man beskär
När man beskär Palettblad (och andra växter också för den delen) så bör man använda en sekatör eller en vass kniv för att få en fin snittyta och inte riskera att stammen/grenen trycks ihop. Att klippa med sax är inte att rekommendera.

Beskära ska man göra strax ovanför ett par bladfästen (lämna ca 5 millimeters marginal) där man vill att stammen/grenen ska dela sig eftersom det som sagt är vid bladfästen som vidare tillväxt kommer att ske. Observera att vidare tillväxt bara kan ske vid bladfästen och inte på dom helt släta delarna av stammen. Om man kapar av en gren på ett sådant sätt att den inte har några bladfästen kvar så kommer det inte att ske någon vidare tillväxt på den. När man beskär ett palettblad genom att ta bort toppen av en stam/gren som inte tidigare har blivit beskuren brukar det kallas att toppa plantan, man tar alltså bort själva topparna och får då så kallade toppsticklingar.

Om man vill ha en buskig planta så kan man börja beskära den tidigt eller kapa den långt ner på stammen så att den delar sig redan några centimeter ovanför jordytan. Vill man istället att plantan ska få formen av ett träd, något som brukar kallas att stamma upp plantan, så låter man den växa på höjden tills huvudstammen har blivit den höjd man vill ha samtidigt som man tar bort skotten som kommer på sidorna. När huvudstammen är så hög som man vill ha den så toppar man den högst upp och beskär sedan aktivt dom nya grenarna för att få en buskig trädkrona. Nedan beskriver jag hur palettblad växer, något som kan vara bra att ha i åtanke när man väljer hur man ska beskära dom.

Hur palettblad växer
En palettbladsplanta har från början en huvudstam med blad längst med sidorna, bladen sitter i par med ett blad på varsin sida om stammen. Stammen är fyrkantig och sett från sidan sitter vartannat bladpar på höger respektive vänster sida av stammen och vartannat bladpar på framsidan respektive baksidan av stammen. Punkterna där bladen sitter kallas bladfästen.

Palettblad kan både växa på höjden genom att huvudstammen blir högre och på bredden genom att det bildas skott vid stammens bladfästen (oftast ovanför befintligt blad men ibland även under), det blad som sitter där det bildats en ny gren kommer tillslut att ramla av. Dom nya skotten blir till grenar som sedan växer på samma sätt som huvudstammen gör, dom får alltså först blad längst med sidorna och sedan bildas det nya skott vid grenarnas bladfästen som sedan blir till nya grenar och bladen som satt dom nya grenarna bildades ramlar av. En planta får alltså aldrig nya enskilda blad där det tidigare har suttit enskilda bland utan istället får den nya grenar med blad där det tidigare suttit enskilda blad. Som jag skrev i början kan det dock skilja mellan olika sorter hur aktivt dom förgrenar sig självmant, vissa sorter bildar automatiskt sidogrenar vid alla bladfästen medan andra sorter nästan bara växer på höjden om man inte beskär dom aktivt.

Vissa tar själva bort dom enskilda bladen innan dom har ramlat av för att ge plats och kraft åt dom nya skotten som kommer där det sitter (eller har suttit) enskilda blad. Det är svårt att säga hur stor skillnad det gör men det kan vara värt att testa.