Beskärning

Varför beskära?
Vissa palettbladssorter är väldigt bra på att på eget initiativ förgrena sig. Andra sorter lägger mycket mer fokus på att växa uppåt än att utveckla sidogrenar och kan då bli lite väl smala. Vill man ha en buskig planta och märker att den inte förgrenar sig så bra själv så kan man beskära den. När man kapar av en stam eller gren så kommer just den stammen/grenen att sluta växa uppåt där man har kapat av den men man stimulerar samtidigt plantan att skapa nya skott/sidogrenar (eller lägga växtkraft på de som redan finns) vid bladfästen (de små utbuktningarna där det sitter eller har suttit blad). Detta sker främst vid de bladfästen som är närmast snittytan. Man kan alltså stimulera en planta att lägga fokus på att bilda/vidareutveckla skott vid sina bladfästen och bli buskigare genom att beskära den. Det är dock absolut inget måste att beskära sin planta, det beror helt på hur man vill att den ska se ut.

Hur man beskär
När man beskär palettblad (och andra växter också för den delen) så bör man använda en sekatör eller en mycket vass kniv för att få en fin snittyta och för att inte riskera att stammen/grenen trycks ihop. Att klippa med sax är inte att rekommendera.

Beskära ska man göra strax ovanför ett par bladfästen (lämna ca 5 millimeters marginal) där man vill att plantan ska lägga sin energi. Observera att vidare tillväxt bara kan ske vid bladfästen och inte på de helt släta delarna av stammen. Om man kapar av en stam eller gren på ett sådant sätt att den inte har några bladfästen kvar så kommer det inte att ske någon vidare tillväxt på den. Om man när man kapar lämnar en bit överst som saknar brädfästen så kommer den delen bara att vissna ner. Observera även att en planta oftast bara bildar totalt två nya skott per bladfästepar, finns det redan två skott vid närmaste bladfästepar lär plantan alltså inte bilda fler skott där för att man kapar men den kommer att lägga mer energi på att vidareutveckla dem.

När man beskär ett palettblad genom att ta bort toppen av en stam/gren som inte tidigare har blivit beskuren brukar det kallas att toppa plantan, man tar alltså bort själva topparna och får då så kallade toppsticklingar.

Om man vill ha en buskig planta så kan man börja beskära den tidigt eller kapa den långt ner på stammen. På så sätt kan man få den att lägga fokus på sidogrenar redan några centimeter ovanför jordytan (observera att du, som tidigare nämnt, måste lämna minst ett bladpar/bladfästepar). Vill man istället att plantan ska få formen av ett träd, något som brukar kallas att stamma upp plantan, så låter man den växa på höjden tills huvudstammen har blivit den höjd man vill ha samtidigt som man tar bort skotten som kommer på sidorna. När huvudstammen är så hög som man vill ha den så toppar man den högst upp och beskär sedan aktivt dom nya grenarna för att få en buskig trädkrona. Nedan beskriver jag hur palettblad växer, något som kan vara bra att ha i åtanke när man väljer hur man ska beskära dom.

Hur palettblad växer
En palettbladsplanta har från början en huvudstam med blad längst med sidorna, bladen sitter i par med ett blad på varsin sida om stammen. Stammen är fyrkantig och sett från sidan sitter vartannat bladpar på höger respektive vänster sida av stammen och vartannat bladpar på framsidan respektive baksidan av stammen. Punkterna där bladen sitter kallas bladfästen.

Palettblad kan både växa på höjden genom att huvudstammen växer och bildar nya blad i toppen och på bredden genom att det bildas skott vid huvudstammens bladfästen (oftast ovanför befintligt blad men ibland även under). Det blad som sitter där det har bildats ett nytt skott kommer tillslut att ramla av och man kan om man vill ta bort det själv. De nya skotten kan bli till grenar som sedan växer på samma sätt som huvudstammen gör, de får alltså först blad längst med sidorna och sedan bildas det nya skott vid grenarnas bladfästen som sedan kan bli till nya grenar och bladen som satt där de nya skotten bildades ramlar av. En planta får alltså aldrig nya enskilda blad där det tidigare har suttit enskilda bland utan istället får den skott som kan bli nya grenar med blad där det tidigare har suttit enskilda blad. 

Som jag nämner i stycket om hur man beskär så kan det dock skilja mellan olika sorter hur aktivt de förgrenar sig självmant. Vissa sorter bildar automatiskt skott och vidareutvecklar dessa skott till sidogrenar vid alla bladfästen. Andra sorter fokuserar nästan bara på att växa på höjden och ifall de bildar nya skott längst med en stam/gren så håller sig de skotten ofta små länge istället för att vidareutvecklas till sidogrenar. För att få en planta att omfördela sin energi från toppen till sidorna så kan man beskära den, se instruktion ovan.