Röta

Röta är lömskt på så sätt att plantan blir hängig och ser ut som att den har fått för lite vatten men egentligen är problemet att den har fått för mycket vatten (ofta i kombination med för kompakt jord) och ju mer man vattnar ju värre blir det. En planta som inte piggnar till av att få vatten eller som är hängig trots att jorden är blöt har sannolikt drabbats av röta. Det som händer  är att rötan dödar en stor del av rötterna eller till och med alla rötterna och ibland även en del av stammen och då tar sig inte vattnet upp i plantan hur mycket man än vattnar.

Växtväxnad som har angripits av röta kan inte återhämta sig och bör tas bort. Har man tur är det bara en del av rötterna som har hunnit angripas och då kan plantan eventuellt återhämta sig genom att bilda nya rötter om man planterar om den eller ibland bara av att man låter jorden torka upp (förutsatt att den gör det snabbt). Det är dock lite av en risktagning för medan man väntar på att jorden ska torka så riskerar rötan att sprida sig ännu mer. Jag rekommenderar därför att man om man misstänker att en planta har drabbats av röta tar upp plantan och ser hur det är med rötterna och kapar bort angripna rötter för att sedan plantera den i ny jord. Om rötan har spridit sig till stammen så har man inget annat val än att kapa av den. Röta kännetecknas av att växtvävnaden blir brun och mjuk och ofta slemmig.