Sorgmyggor

Utseende och livscykel
Sorgmyggor (ofta förkortat sorgmygg) är en sorts insekter som är 3-4 mm stora. När de kläcks är de små vitaktiga genomskinliga larver som påminner om maskar. Som fullvuxna är de svarta och påminner små myggor. Sorgmyggor har som alla insekter sex ben och de har vingar och antenner.

Sorgmyggor (Sciaridae) är en familj inom underordningen myggor (Nematocera). Totalt finns det ca 1800 arter och av dessa förekommer ett 50-tal i Sverige Sorgmyggor har fyra utvecklingsstadier: ägg, larv (med fyra larvstadier), puppa, fullvuxen. En livscykel tar ca 28 dagar men vid varmt väder kan de utvecklas snabbare.

Det första stadiet, äggstadiet, är i jorden. Sorgmyggehonan lever upp till 10 dagar och lägger under sin livstid 50-300 ägg. Äggen är ca 0,2 mm stora och gulvita och läggs tätt ihopklumpade på fuktig jord. Efter ca 3 dagar kläcks äggen och ut kommer sorgmyggor som befinner sig i första larvstadiet. I första larvstadiet är sorgmyggelarverna ca 1.2–2.5 mm långa och vitaktigt genomskinliga med svart huvud. Eftersom de är genomskinliga så ser man matsmältningssystemet inne i kroppen. Sorgmyggelarverna saknar ben och ser ut och rör sig som små maskar. Under de kommande tio dagarna genomgår sorgmyggen ytterligare tre larvstadier under vilka de ser ungefär likadana ut men blir större. Sorgmyggelarver håller sig i det översta jordlagret och befinner sig mycket sällan längre ner än ett par centimeter. Det är under larvstadiet som sorgmyggor kan göra skada genom att de kan äta på rötterna. Under sista larvstadiet är sorgmyggelarverna ca 8 mm långa och ser ljusare ut eftersom de slutar äta när de förbereder sig på att förpuppas. När sorgmyggelarverna har förpuppats i jorden dröjer det 4-7 dagar innan den fullvuxna sorgmyggan kläcks. Den fullvuxna sorgmyggan är svart och har långa ben och gråa vingar med svarta ribbor.

Skadebild
Fullvuxna sorgmyggor äter inget utan dricker bara mycket små mängder vatten eller nektar, de gör alltså ingen skada alls på växterna. De flyger ofta runt växter och kan sätta sig på dem korta stunder men det är bara för att vila. Anledningen till att sorgmyggor håller till bland växter är för att de letar fuktig jord att lägga ägg på.

Sorgmyggelarver äter allra helst svampar som finns i jorden, av den anledningen kallas de på engelska fungus gnats, alltså svampknott. Utöver svampar så äter de förmultnande växtdelar i jorden. Levande rötter är alltså egentligen inte deras huvudföda men vid brist på deras huvudföda (vilket som kan uppstå om de är många) kan de ge sig på rothår och mycket späda rötter. Utöver att sorgmyggelarver kan skada växter direkt genom att äta på rötterna så kan de även skada dem indirekt genom att de när de äter på rötterna kan sprida smittämnen.

Sorgmyggelarver är dock främst ett problem för frösådder och sticklingar med mycket späda rötter. På etablerade plantor är skadan ofta knappt märkbar om populationen inte blir väldigt stor. Har man etablerade plantor och bara några få sorgmyggor så är det alltså i regel inget att oroa sig för. Börjar de föröka sig snabbt bör man dock göra något åt det. Börjar sorgmyggor föröka sig snabbt så bör man dock framförallt fundera på varför de tycks trivas så bra i ens krukor.

Sorgmyggor gillar jord som konstant är ordentligt fuktig eller gärna direkt blöt. Dessutom lever de som sagt ganska nära jordytan där jorden torkar snabbast. Att sorgmyggor trivs väl i ens krukor betyder alltså ofta att jorden mer eller mindre konstant är genomfuktig. Det finns visserligen några få växter som vill ha det så men de flesta växter mår inte bra av att rötterna ständigt är omgivna av väldigt fuktig/blöt jord och drabbas lätt av röta under sådana förhållanden.

Beror skadorna på sorgmyggor eller röta?
Där sorgmyggor trivs är risken för skador på rötterna ofta förhöjd. Detta beror dock inte nödvändigtvis på att sorgmyggornas larver äter på rötterna utan det kan även bero på att risken för röta är förhöjd i den typ av miljö som sorgmyggor trivs, det vill säga jord som konstant är ordentligt genomfuktig.

Ser man stora skador på rötterna men bara några få sorgmyggor/sorgmyggelarver beror skadorna antagligen snarare på röta. Ett annat sätt att se skillnad är att när sorgmyggelarver äter på rötterna så blir resultatet att det fattas en del rötter men samtidigt är de rötter som sitter kvar på plantan samt nederdelen av stammen oftast i helt okej skick. Röta gör att rötterna finns kvar (ett tag i alla fall) men blir bruna och slemmiga och löser upp sig, detta kan även sprida sig upp i stammen. Ett tips är att testa att lukta, röta luktar just ruttet. Läs mer om röta på sidan Röta.

Bekämpning
Sorgmyggor lägger inte ägg i torr jord och sorgmyggeägg och sorgmyggelarver är beroende av att jorden håller sig fuktig en längre tid för att överleva. Det enklaste och mest effektiva sättet att bli av med ägg och larver är därför att låta jorden torka upp ordentligt. Etablerade växter klarar i regel detta bra men det kan vara lite knepigare med frösådder och sticklingar som är mer beroende av att jorden hålls fuktig.

Eftersom sorgmyggor lägger sina ägg på jorden så kan man försöka hindra dem ifrån att fortplanta sig genom att strö ut något på jordytan som gör att de inte når jorden, till exempel perlite. Det man får tänka på om man använder den metoden är att vara försiktig med vattningen och att vara uppmärksam på hur länge jorden håller sig fuktig. Dels är det ju svårare att se om jorden behöver vattnas om det ligger något på den. Dessutom kommer det att ta längre tid för jorden att torka upp vilket kan göra att den håller sig för fuktig för länge, något som ökar risken för röta. Om man ska använda den här metoden rekommenderar jag därför att man väljer något som andas att täcka jorden med, till exempel perlite. Grovkornigt grus kan också fungera men till exempel sand blir lätt för kompakt.

Ett sätt att minska antalet sorgmyggelarver är att ta en rå potatis, skala den och skära den i ca 1 cm tjocka skivor. Lägg sedan dessa på jorden. Sorgmyggelarver tycker, av någon för mig okänd anledning, mycket om rå potatis och brukar dras till potatisskivorna som man sedan enkelt kan plocka bort.

Ett sätt att minska antalet fullvuxna sorgmyggor är att ställa fram några glas med vatten, många blandar i något i vattnet men för mig har vanligt vatten fungerat bra. Sorgmyggor gillar gult så apelsinsaft kan ju vara värt att testa även om jag inte har gjort det själv än.

Ett annat sätt att minska antalet vuxna sorgmyggor är att köpa gula klisterlappar som man sätter i blomkrukorna.

Vuxen sorgmygga
Sorgmyggelarv